Garantie & Defecten

Op al onze producten is zowel de wettelijke garantie als de garantietermijn van de fabrikant van toepassing. De wettelijke garantie houdt in dat u als consument recht heeft op een deugdelijk (goed) product. Dat betekent dat het product moet voldoen aan de verwachting die u ervan mag hebben. Gaat het product in die periode stuk, dan heeft u recht op gratis reparatie of vervanging (mits het product normaal gebruikt is).

Naast de wettelijke garantie geldt op al onze producten tevens de garantietermijn van de fabrikant. Waar de duur van deze garantieperiode per fabrikant verschilt verwijs ik u voor meer informatie hieromtrent naar de kolom extra informatie van het desbetreffende product.

Wanneer u een defect heeft met een product dat u bij Medical Werff B.V. heeft gekocht, dan verzoeken wij u om telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. U ontvangt van ons dan per e-mail een bevestiging van uw verzoek en een uiteenzetting van de stappen welke genomen zullen worden. Wanneer er binnen de garantietermijn een probleem is met een product dat u bij Medical Werff heeft gekocht, dan zal het defecte onderdeel of het product in zijn geheel kosteloos worden vervangen.

Als blijkt dat de schade buiten de garantie valt of wanneer blijkt dat er niet deugdelijk mee omgegaan is, houdt u er dan rekening mee dat er kosten in rekening gebracht kunnen worden (bij eventuele reparatiekosten zullen we u hiervan van tevoren op de hoogte stellen).

De duur van de garantie afhandeling is per product verschillend. Wij streven hierbij naar een vlotte afhandeling. Wanneer het om het vervangen van een product gaat lukt het ons meestal om dit binnen enkele dagen te realiseren. Gedurende de gehele garantie afhandeling houden wij u volledig op de hoogte omtrent de status van de procedure.

* Zie s.v.p. Omruilen en retourneren voor de geldende procedure hiervoor.